Změna standardu plemene NO

Změna standardu plemene NO

Změna standardu plemene ve vztahu k typu srsti„ Dlouhosrstá s podsadou"

Na základě rozhodnutí ve valné hromadě 2008 a 2009 byla dána SV žádost na FCI, aby zavedli do standardu plemene NO jako vlastní varietu psi s typem srsti „ dlouhosrstý s podsadou".

FCI má nyní tuto žádost s účinkem od 1. 1. 2011 schválit.

Toto znamená, že od 1. 1. 2011 německý ovčák s typem srsti „ dlouhosrstý s podsadou"

 - se může zúčastnit bonitace,

- se může zúčastnit výstav. Pořadatelé mohou upravit vlastní třídy pro psy s tímto typem srsti. Není možné, aby byly zavedeny smíšené třídy s krátkosrstými a dlouhosrstými psy.

 - jsou povolovány do chovu. Zde je k povšimnutí, že křížení je dovoleno jen mezi psy se stejným typem srsti (krátkosrstý s krátkosrstým, dlouhosrstý s dlouhosrstým).

Křížení mezi krátkosrstým a dlouhosrstým je nepřípustné.

Níže najdete pro Vaši další informaci změněný obsah standardu plemene:

1. Srst, podbod „ druh srsti"

Nový obsah:

Srst: Německý ovčák bude chován ve varietách srsti krátkosrstý a dlouhosrstý – oba s podsadou.

Krátkosrstý:

Krycí srst má být pokud možno hustá, přímo tvrdá a pevně přilehlá . Na hlavě včetně vnitřku uší, na přední straně nohou, na tlapách a prstech krátká, na krku o něco delší a hustší srst. Na zadní straně nohou se prodlužuje srst až ke karpálnímu respektive až k hlezennímu kloubu, na zadní straně stehen tvoří mírné kalhoty.

Dlouhosrstý:

Krycí srst má být dlouhá, měkká (poddajná) a ne pevně přilehlá, s prapory na uších a nohou, husté kalhoty a hustý ocas s prapory dolů. Na hlavě včetně vnitřku uší, na přední straně nohy, na tlapách a prstech krátká, u krku delší a hustší, téměř tvořící hřívu. Na zadní straně nohou se prodlužuje srst až ke karpálnímu kloubu případně až do hlezenního kloubu a tvoří na zadní straně stehen zřetelné kalhoty.

2. Vylučující vady

Nový obsah:

..........

k) Dlouhosrstý bez podsady

Prosím všimněte si, že také výstavní a chovatelský řád na našich stránkách již nové ustanovení obsahuje.