Informace o platební povinnosti při pořádání chovatelských akcí

Informace o platební povinnosti při pořádání chovatelských akcí

Informace o platební povinnosti při pořádání chovatelských akcí

Středočeská pobočka Českého klubu 

    Vyřizuje:

Jaroslav Jelínek Dobřichov 124,289 11 Pečky

 e-mail:leopardrex@seznam.cz, T:732319501

 Na základě rozhodnutí předsednictva ČKNO Vám tímto oznamujeme,že organizacím,které z pověření

příslušné krajské pobočky ,pořádají výstavy a bonitace NO byla stanovena platební povinnost odvodů do příslušné krajské pobočky ČK NO.Odvod z výstavy je 20.-Kč za posouzeného psa – fenu.Odvod z bonitace je 10.-Kč za posouzeného psa – fenu. Odvod je možné provézt převodem z účtu ZO na účet středočeské pobočky č. 484272319/0800, nebo složenkou na adresu: Petra Fürstová,Fibichova 773,252 30 Řevnice.Odvod je pořádající organizace povinna uhradit nejpozději do konce kalendářního roku ve kterém byla chovatelská akce pořádána.Současně je organizace povinna zaslat na adresu Petry Fürstové katalog s vyznačeným počtem zúčastněných zvířat.

 

                               Za středočeskou pobočku NO :Jaroslav  Jelínek

                                                                          ( jednatel )