František Červenka

František Červenka

František  Červenka m.s.

 

Každý český kynolog by měl při vyslovení jeho jména ihned pocítit velkou úctu k nejúspěšnějšímu kynologovi naší historie. Bohužel tomu tak není, protože rádi zapomínáme a nevážíme si lidí, kteří hodně dokázali a nejen pro sebe samého, ale především pro naši českou kynologii.Výčtem Františkových úspěchů se to – alespoň částečně – pokusím napravit i když jsem si plně vědom skutečnosti, že nikdy dostatečně nevystihnu jeho osobnost.

 

František Červenka se narodil 3.12.1926 v Plzni – Štěňovicích. Pejskařit začal na plzeňské Goldschneidrovce v padesátém roce. Začínal s Bojem z Městského polesí o. Klam z Duboveského zámku ( Alf v. Piastendamm – Trude v. Jungfernsprung) m. Astra z Náměstí (Cid ze Žáků – Biana z Monte Carla),  Boj se narodil 26.7.1950 a  měl složené zkoušky ZV III,OP II,SP II.

 

Dosažené výsledky:  

 

         r.1953 - všestranný vítěz

         r.1954 – všestranný vítěz

         r.1955 – všestranný vítěz + vítěz obrany

         r.1956 – všestranný vítěz + vítěz obrany

         r.1957 -  všestranný vítěz

         r.1958 – druhý ve všestranných o bod za Oskarem Maruškou

         r.1959 – všestranný vítěz

         r.1966 – vítěz stopařů s Arnem z Labského ramene

 

František se zúčastnil 3x ME jako závodník, 2x jako trenér státního družstva a 2x jako rozhodčí. Poprvé se ME zúčastnil v r.1959 v Lucembursku s Oskarem Maruškou a skončili jako pátý a šestý. Na ME v Mannheimu byl čtvrtý s Arnem z Labského ramene. Naposled se ME zúčastnil v r.1986 v Hradci Králové kde se Šušňou ( Exi Ku – Jan) skončili šestí.

Od r. 1955 působil jako rozhodčí pro výkon a od r.1973 jako mezinárodní rozhodčí. Mnoho let vykonával funkci předsedy výcvikové komise. Mnohokrát působil na MR jako hlavní rozhodčí. V roce 1987, byl Františkovi udělen za celoživotní práci titul mistr sportu.

                  

                                                                         (Za poskytnutí těchto informací děkuji Honzovi Dubovému)

 

Mě osobně František Červenka imponuje ( krom jiného) svým přístupem ke svým psům.Nepamatuji se, že by někdy obchodoval se psy. Neznám případ, že by pro finanční zisk prodal špičkově vycvičeného psa. Pokud si pamatuji, tak si vždy bral štěně a vždy s ním dosáhl vrcholových zkoušek a pokaždé u něho jeho psi dožili. Zná někdo z vás v novodobé historii naší kynologie úspěšnějšího a poctivějšího pejskaře? Myslím, že ne a proto mu právem patří čelné místo v její historii.

                                                             

                                                  Jaroslav  Jelínek