MČR ZVV3

19.09.2016 20:24

2. místo - Josef Králík - Rea z Dvořákova sadu

4. místo - Marie Oravská - Frodo Jibule

6. místo - Miloslav Řízek - Fin z Podbrdského kraje

8. místo - Roman Vaněk - Lada ze Zlaťáku